Praca.

post z dnia Posted in Bez kategorii
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Knurowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
OPIEKUN TERAPEUTA
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
Do obowiązków opiekuna terapeuty należy w szczególności:
1)Zapewnić bezpieczeństwo, opiekę oraz pomoc w codziennych
czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.
2)Pobudzać i rozwijać aktywność celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.
3)Prowadzić indywidualne zajęcia.
4)Uczestniczyć w opracowywaniu indywidualnych planów
postępowania wspierająco – aktywizujących.
5)Współpracować z rodzinami, opiekunami oraz wszystkimi osobami
uczestniczącymi w procesie wspierająco-aktywizującym.
6)Sporządzać i prowadzić stosowną dokumentację.
Wymagania konieczne:
•wykształcenie wyższe kierunkowe;
•co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•obywatelstwo polskie.
 
Więcej informacji pod numerem tel. 32 3362233 w 102