Jak działa Środowiskowy Dom Samopomocy?

Dom realizuje zadanie zlecone przez Powiat Gliwicki  z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla 50 osób, przewlekle psychicznie chorych, oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Głównym celem Domu  jest: wszechstronny proces usamodzielnienia,  aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej,
jego  uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych - zadzwoń do nas, my pomożemy Ci
w załatwieniu wszelkich formalności.