Bezpieczne WTZ

Dzięki dofinansowaniu przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Knurowie realizowany jest program grantowy – „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Założeniem programu jest wsparcie WTZ-ów w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi.

bezpieczne_wtz_caritas_knurow