Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik66

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorychy

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Festyn 10
371

Dni otwarte w Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych

Zapraszamy na dni otwarte do Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie.  

1 poświecenie siłowni

Siłownia plenerowa

Dzięki życzliwości członków Stowarzyszenia Miłośników Jazy Terenowej „MUTT” z Gliwic na terenie naszego Ośrodka została oddana do użytkowania siłownia plenerowa. Uroczystego otwarcia z przecięciem wstęgi dokonał Pan Piotr Gadomski prezes […]

See all our news