Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik72

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorych

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie zatrudni.

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych Dom Pomocy Społecznej w Knurowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania konieczne: • obywatelstwo polskie; • wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 […]

Środowiskowy Dom Samopomocy poszukuje…

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:   PRACOWNIK SOCJALNY   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w […]

See all our news