Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik72

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorych

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Praca.

Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:   OPIEKUN TERAPEUTA osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu   Do obowiązków opiekuna terapeuty […]

1%

Dużymi krokami zbliża się czas rocznego rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym. Mamy to szczęście, że wielu mieszkańców Knurowa oraz przyjaciół Ośrodka przekazało 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Caritas […]

See all our news