Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik72

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorych

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Święto Caritas

Jak co roku braliśmy udział w obchodach Święta Caritas w Katowicach. Mieliśmy okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Biskupem Markiem Szkudło.  

Życzenia wielkanocne

Niech Zmartwychwstały Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który z miłości oddał życie swoje za przyjaciół swoich obdarza nas swoim błogosławieństwem, napełnia radością nasze serca oraz na nowo niech odrodzi w […]

Liturgia Wielkiego Tygodnia – relacja foto

Czwartkowa msza w Kaplicy Ośrodka Droga Krzyżowa i Ceremonia Męki Pańskiej Liturgia Wigilii Paschalnej    

See all our news