Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik72

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorych

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Krótki materiał o naszym Ośrodku.

Krótki materiał o naszym Ośrodku. O naszej pracy, naszym Domu, miejscu codziennej terapii a także codziennej modlitwy. Krótko mówiąc o NAS! Zapraszamy do obejrzenia, udostępniania i lajkowania.

III Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.Sz.O.N.

18 maja 2017r. w Katowicach odbył się Podczas jego trwania zaprezentowali się uczestnicy knurowskiego Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych: zespołu muzycznego „Acustica Musa” z Warztatów Terapii Zajęciowej oraz grupy tanecznej My […]

„Knurów – dobre przykłady”

Podczas Gali otwierającej IX Knurowskie Dni Integracji nasz Ośrodek otrzymał wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz pomocy osobom potrzebującym oraz aktywną działalność społeczną na terenie Gminy Knurów. Cieszymy się bardzo […]

See all our news