Warsztat Terapii Zajęciowej w Knurowie rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 1994 roku. Jest przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych. W zajęciach terapeutycznych biorą udział uczestnicy z terenu miasta i gmin: Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Gierałtowic, Przyszowic, Kuźni Nieborowickiej, Ornontowic, Stanicy, Chudowa i Wilczej. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.                                      

Do głównych celów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej należą :

  1. usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
  2. przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie,
  3. przystosowanie do życia w grupie, akceptacja samego siebie, swojej niepełnosprawności
  4. rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

Poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, uczestnicy Warsztatu, stają się bardziej samodzielni, otwarci i kreatywni. Terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa pozwala osobom niepełnosprawnym uczęszczającym w zajęciach zmierzyć się ze swoją niepełnosprawnością oraz uciec od monotonii życia codziennego.

Warsztat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 — 15.00.

 

WTZ-min