Odwiedziny mieszkańców DPS

post z dnia Posted in OŚRODEK

Odwiedziny mieszkańców DPS odbywają się w godzinach od 15.30 do 17.30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i czasu trwania spotkania. Do tego celu przeznaczone są wyłącznie wyznaczone miejsca.

  • Osoba odwiedzająca podczas spotkania zobowiązana jest do założenia maseczki i nie ściągania jej do końca spotkania oraz dezynfekcji rąk.
  • Odwiedziny muszą się odbywać z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

Oprócz wyżej wymienionych form kontaktu mieszkańców z rodziną i bliskimi możliwy jest stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Ośrodkiem.