Kim jesteśmy?

Celem działalności Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym, oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

- kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności  lokalnej,
- współdziałanie z rodziną Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizując powyższe zadania Ośrodek kieruje się zasadami wynikającymi z Katolickiej Nauki Społecznej. Realizacja powyższych celów realizowana jest poprzez następujące działy Ośrodka:

- Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 90 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi
- Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie

Na terenie Ośrodka erygowana jest Kaplica pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Msze św. odprawiane są codziennie.