Informacja o udzieleniu zamówienia publikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.

post z dnia Posted in Bez kategorii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn.: “Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie
z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510198244-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8c1c5b95-f999-40b0-8bce-9168024c38de

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str. 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str. 2