Śląskie kadry DPS vs. COVID 19

logo-unia-slaskie-rzeczpospolita-fundusze-europejskie

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19” Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych Dom Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w ramach programu “Śląskie kadry DPS vs COVID-19”, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W wyniku starań Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych Dom Pomocy Społecznej w Knurowie uzyskał grant w wysokości 228 600 zł.

Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować:

  • zatrudnienie na okres 3 miesięcy jednego nowego realizatora usług społecznych (opiekuna), który bezpośrednio pracować będzie z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Domu.
  • dodatki do wynagrodzeń przez okres 3 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom zajęciowym, rehabilitantom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.

SLASKIE-KADRY-DPS-vs-COVID-19-Plakat