Życzenia Świąteczne

post z dnia Posted in OŚRODEK

“Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Łk 2, 10-1 


Najlepsze Świąteczne Życzenia:

obdarowania Łaską, którą przynosi Dziecię,

radości z codziennych i zwykłych odwiedzin Boga,

pokoju cichego i otwartego serca,

opieki Maryi na każdy dzień Nowego Roku 2014
składają
Dyrektor, pracownicy oraz uczestnicy i mieszkańcy 
Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych w Knurowie.