Ośrodek Hipoterapeutyczny KAPIRIS z Paniówek

post z dnia Posted in DPS

W dniu 27.06.2013 r. rozpoczęła się współpraca Domu Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Hipoterapeutycznym KAPIRIS z Paniówek. Mieszkańcy naszego domu będą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu hipoterapii, czyli ukierunkowanego działania terapeutycznego mającego służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.*

Podczas pierwszych zajęć nasi mieszkańcy nie mogli się nacieszyć widokiem pięknych koni. Każdy z 6 osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie  miał możliwość między innymi  jazdy konnej, pokazania  gdzie jest pysk, uszy, oczy, grzywa, ogon, kopyto czy brzuch konia, przytulenia się do zwierzęcia lub go pogłaskania. Szczere, szerokie uśmiechy i naprawdę głęboka radość naszych mieszkańców z bliskości z o  wiele większymi od nich zwierzęciami były dla nas najwspanialszą nagrodą i oznaką podjęcia słusznej decyzji współpracy z Ośrodkiem KAPIRIS.
*definicja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego