IV Knurowskie Dni Integracji “BĄDŹMY RAZEM”

post z dnia Posted in OŚRODEK

Mini Olimpiada Sportowa

IV Knurowskie Dni Integracji “Bądźmy razem” rozpoczęła rywalizacja podczas Mini Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie, która odbyła się 16 maja 2012 r. Jak na prawdziwą olimpiadę przystało, było uroczyste wniesienie flagi olimpijskiej, ślubowanie sportowców oraz niezmiernie interesujące zmagania we wszystkich konkurencjach. W zawodach brało udział osiem zespołów, były to 10-osobowe reprezentacje z:

  • Miejskiego Przedszkola nr 13 z oddziałami integracyjnymi,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi,
  • Miejskiego Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi,
  • Zespołu Szkół Specjalnych,
  • Środowiskowego Domu Samopomocy,
  • Domu Pomocy Społecznej,
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • Domu Pomocy Społecznej “Zameczek” z Kuźni Nieborowskiej.

Nie zabrakło oprawy muzycznej, którą przygotował Mirosław Borsuk, obsługi technicznej, która czuwała nad bezpieczeństwem i dobrym zorganizowaniem wszystkich stanowisk (Adam Mierzwa, Piotr Palarz, członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), rzetelnej sędziowskiej oceny, dzięki Ewie Szendzielorz i Ewelinie Maj oraz gorącego dopingu publiczności. Mimo nie sprzyjającej pogody, uczestnicy zawodów wykazali się wielkim zaangażowaniem, poczuciem humoru, hartem ducha, wolą walki oraz chęcią dobrej zabawy. Ukoronowaniem wysiłków wszystkich drużyn było wręczenie medali i dyplomów.

Uroczyste otwarcie oraz wystawa prac

Kino Scena KULTURA było miejscem oficjalnego otwarcia IV Knurowskich Dni Integracji “Bądźmy razem”. Prezydent Adam Rams przekazał symboliczny klucz do bram miasta uczestnikom i organizatorom IV Knurowskich Dni Integracji. Wśród osób przyjmujących go na swoje ręce był podopieczny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Knurowie – Janusz Przyklenk.

Wydarzenie zgromadziło wielu znakomitych gości, między innymi Stanisława Kmiecika – artystę malującego ustami i stopami, Zdzisława Sędziaka – sportowca i trenera aktywnej rehabilitacji oraz artystów, którzy swoimi występami uświetnili uroczystość. Mogliśmy posłuchać utworów śpiewanych przez Agatę Zakrzewską, Michała Gasza oraz Adama Sobierajskiego.

Po oficjalnym otwarciu, w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się wystawa obrazów osób malujących ustami i stopami “Amun” oraz podopiecznych knurowskich placówek, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej także mogli pochwalić się swoimi pracami.