Odpust

post z dnia Posted in OŚRODEK

Dnia 11-ego lutego wspominamy Matkę Bożą Uzdrowienie Chorych, z tej też okazji   należało uczcić Patronkę naszego Ośrodka, co miało miejsce 10-ego lutego 2012 roku.    Uroczysta Msza Święta była sprawowana przez księży: K. Bąka, J. Buchtę, S. Gruszkę, S. Wilczka, Z. Tomzińskiego. Po niej mieszkańcy, podopieczni, pracownicy oraz zaproszeni goście, m.in. delegacje innych ośrodków Caritas, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach świętowali. Była to okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami, możliwość dostrzeżenia obecności choroby, cierpienia, niepełnosprawności w codziennym życiu i co najważniejsze – ofiarowanie cierpienia Bogu, bo tylko wtedy ma ono sens.