Odwiedziny uczniów MSP nr 1 w Knurowie

post z dnia Posted in DPS, DS, POW

Mieszkańcy Domu Seniora, Domu Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zebrali się 17.01. 2012 r. na wspólnej jadalni aby oglądać jasełka przedstawione przez uczniów MSP nr 1 w Knurowie. Mieszkańcy Ośrodka byli bardzo zachwyceni występami młodych artystów. Po wspólnym obejrzeniu występu zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.