Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa (zakup) 2 szt. samochodów osobowych typu mikrobus

Tytuł/nazwa postępowania: dostawa (zakup) 2 szt. samochodów osobowych typu mikrobus. Dostawa Kolorowego Mikrobusu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mikrobusu 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 1 szt. – Część 1 oraz Słonecznego Mikrobusu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Mikrobusu 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich- 1 szt. – Część 2.

Identyfikator postępowania: 93f38d06-61f6-4a74-b806-2b57be49e65e

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/93f38d06-61f6-4a74-b806-2b57be49e65e

Tryb: tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP00146266/01

Termin składania ofert: 24.09.2021 08:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 24.09.2021 09:00

Termin związania z ofertą: 23.10.2021

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF] [127,2 kB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF] [37 kB]

SWZ tryb podstawowy [PDF] [343,7 kB]

SWZ tryb podstawowy po zmianie [PDF] [344 kB]

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – cz.1 [DOCX] [28,1kB]

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – cz.2 [DOCX] [27,9kB]

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy [DOCX] [182,5kB]

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie wstępne Wykonawcy [DOCX] [26,6kB]

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa [DOCX] [24,6kB]

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy część 1 [DOCX] [44,4kB]

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy część 2 [DOCX] [44,4kB]

Załącznik nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania [PDF] [99,7kB]

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne [PDF] [208kB]