Odpust 2015

post z dnia Posted in OŚRODEK

W dniu 11.02.2015 r. Kościół Katolicki obchodził XXIII Światowy Dzień Chorego. To Święto jest także świętem Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie, który wtedy przeżywa swój odpust.

Jak co roku wraz z zaproszonymi gośćmi gromadziliśmy się w naszej kaplicy aby wspólnie modlić się i dziękować.  W tym roku świętowaliśmy wraz z nowym biskupem pomocniczym naszej archidiecezji Markiem Szkudło, który w asyście księdza dyrektora Krzysztofa Bąka oraz księdza kapelana Lucjana Bienka sprawował eucharystię. Nasza radość była tym większa, iż w tym dniu pięciu naszych podopiecznych otrzymało sakrament bierzmowania. Ksiądz biskup podczas homilii przypominał nam i wskazywał, że drogą do Jezusa, do uzdrowienia wiedzie także poprzez Maryję jego Matkę.

Po uroczystej eucharystii udaliśmy się na dalsze świętowanie przy stole gdzie ksiądz biskup wręczył naszym bierzmowanym pamiątki a także złożył gratulacje wraz z listami gratulacyjnymi naszym pracownikom, którzy w tym roku świętują jubileusz swojej pracy w naszym Ośrodku. A są to: pani Anna Mańka, pani Grażyna Kutkowska oraz pan Krzysztof Gołuch. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi, księdzu dyrektorowi oraz zaproszonym gościom za wspólną modlitwę i świętowanie.