Kontrola z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

post z dnia Posted in POW

W dniach 03.-05.12.2013r. na terenie Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej odbyła się kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki- instytucję nadzorującą działalność POW. Zakres kontroli obejmował merytoryczną działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej. W dniu 13.12.2013r. został podpisany przez zespół kontrolujący Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych Protokół kontroli – brak zaleceń pokontrolnych.