Hej Kolęda, Kolęda…

post z dnia Posted in POW

W dniu 16.12.2013r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, ich rodzice, opiekunowie prawni, wychowawcy pracujący w Placówce, Aleksander Szendzielorz- Dyrektor Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych, ks. Szczepan Wilczek- Kapelan Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych, oraz Pani Barbara Terlecka Kubicius- Dyrektor PCPR w Gliwicach, Pani Olga Bociańska- kierownik Działu Pieczy Zastępczej PCPR w Gliwicach oraz Pani Agnieszka Gliklich Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Spotkanie uświetnił występ wychowanków Placówki oraz wspólne śpiewanie kolęd. Podczas spotkania była możliwość odbycia wspólnych rozmów, zapoznania rodziców z funkcjonowaniem Placówki oraz poznaniem zatrudnionych tam osób. Wychowankowie i wychowawcy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragną złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia:

W te piękne Święta
niech każdy pamięta
z serca płynące życzenia
marzeń spełnienia,
iskierek radości
dużo miłości i Błogosławieństwa Bożego
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności