Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

post z dnia Posted in OŚRODEK

Dnia 11-ego lutego wspominaliśmy Matkę Bożą Uzdrowienie Chorych – Patronkę naszego Ośrodka. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie księży, pracowników, podopiecznych i zaproszonych gości, m.in. delegacji innych ośrodków Caritas, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną przez K. Bąka, J. Buchtę, S. Gruszkę, Z. Tomzińskiego. Po niej wszyscy udali się na poczęstunek. Była to okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami, dostrzeżenia obecności choroby, cierpienia, niepełnosprawności w naszej codzienności. Wyróżniono także zasłużone osoby – wolontariuszy: Marzannę Kądziela, Zytę Pałka oraz pracowników: Katarzynę Hanak i Sylwestra Kłosowskiego.