Szkolenia

post z dnia Posted in ŚDS, WTZ

W ostatnim czasie podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w przedsięwzięciu zrealizowanym dzięki Stowarzyszeniu i Fundacji „Integracja”. Obejmowało ono dwa szkolenia mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu „Animatorzy Rozwoju” odbył się „Kurs na aktywność dla niepełnosprawnych mieszkańców Śląska”, który obejmował trening pozyskiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz porady socjalno – prawne. Drugie szkolenie swą tematyką obejmowało zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem oraz odkrywaniem swoich mocnych i słabych stron.