ZAZ Wodzisław

post z dnia Posted in WTZ

W dniu 29.03.2012 r. w ramach zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Knurowie jego uczestnicy wraz podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy zwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu. Zakład ten prowadzi usługi pralnicze.

Pralnia została stworzona po to, by zatrudnienie mogły w niej znaleźć właśnie osoby niepełnosprawne. Zakład ten jest miejscem, które pozwala nie tylko na realny zarobek, ale również stanowi miejsce rehabilitacji.

Uczestnicy naszego Ośrodka mogli zaobserwować cały proces prania i prasowania jak również przepisy regulujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności Zawodowej. O procesie i charakterze działalności zaznajamiał nas dyrektor zakładu Pan Dezyderiusz Szwagrzak Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu  wykazując duże zainteresowanie znalezieniem dla siebie pracy w podobnym zakładzie.