Uroczysta Wigilia

post z dnia Posted in DPS

Dnia 24.12.2011 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej odświętnie ubrani zebrali się na jadalni, aby po odmówieniu modlitwy przez ks. Szczepana złożyć sobie świąteczne życzenia oraz podzielić się opłatkiem. Po uroczystym obiedzie nastąpiła chwila na, którą wszyscy czekali- rozdawanie prezentów przyniesionych przez Dzieciątko. Po rozpakowaniu prezentów rozpoczęło się wspólne kolędowanie.