Kulturalnie

post z dnia Posted in ŚDS, WTZ

29. listopada 2011 roku zespoły artystyczne Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowały się przed publicznością naszego Ośrodka. Jako pierwsza wystąpiła nowoutworzona grupa taneczna Środowiskowego Domu Samopomocy z układem choreograficznym do utworu Rihanny “Man Down”.

Grupa teatralna Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiła inscenizację “Lew i zwierzęta” a grupa teatralna Alternatywa ze Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowała spektakl pod tytułem “Dziewczyna”. Imprezę dopełnił występ warsztatowego zespołu muzycznego Acustica Musa.

Publiczność ciepło przyjęła wszystkich artystów. Mamy nadzieję, że kolejne kulturalne spotkania będą równie owocne.