ZAZ – co i jak?

post z dnia Posted in WTZ

W ostatnim okresie czasu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mieli okazję odwiedzić dwa Zakłady Aktywności Zawodowej. Pierwszy wyjazd zorganizowano do istniejącego  od pięciu lat ZAZ-u w Rudzie Śląskiej, który świadczy usługi pralnicze. Kolejne trzy grupy naszych podopiecznych zapoznały się z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikołowie – Borowej Wsi, który swą działalność rozpoczął w grudniu 2003 roku. Celem wyjazdów było poznanie formy rehabilitacji zawodowej, która stwarza możliwość zaistnienia na rynku pracy oraz zachęcenie do podejmowania aktywności w tym zakresie. W rezultacie kilku uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wyraziło chęć podjęcia pracy i złożyło dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.