Jeżeli jesteś osoba niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, to zapraszamy do Ośrodka dla M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 29. Prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. (32/236 54 87 lub 336 22 33).

zasady-przyj%e2%94%80s%e2%94%80c-min-1024x673