Uczestnictwo w zajęciach stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności w ramach prowadzonych przez nas pracowni. W skład WTZ wchodzą następujące pracownie:

- plastyczna
- techniczna
- rękodzieła w tkaninie
- stolarsko - modelarska
- gospodarstwa domowego
- wikliny i ikebany
- zoologiczno - przyrodnicza
- muzykoterapii i zabawy
- informatyczna
- teatralno-artystyczna

W ramach WTZ działa również sala rehabilitacji ruchowej i rehabilitant w celu usprawnienia ruchowego każdego uczestnika zgodnie z zaleceniami lekarzy po uwzględnieniu specyficznych dysfunkcji oraz potrzeb i możliwości niepełnosprawnych. Zajęcia usprawniania ruchowego mają również wpłynąć na poprawę ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i równowagi, utrzymania i wzmocnienia siły mięśniowej, redukcję nadmiernej masy ciała, a także rozładowanie emocji i relaksację. 

 

TERAPIA-min