Jak zostać członkiem Placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.

 

_DSC2453-min