W zakresie swojej działalności zapewniamy:

Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

- dbałości o wygląd zewnętrzny,
- nauka higieny osobistej,
- trening kulinarny,
- kształtowanie umiejętności praktycznych,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:

- kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi,
- sąsiadami,
- z innymi osobami w czasie zakupów,
- w środkach komunikacji publicznej,
- w urzędach,
- w instytucjach kultur( kino, teatr, koncert )itp;

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym:

- rozwijanie zainteresowań literaturą,
- audycjami radiowymi i telewizyjnymi,
- internetem,
- udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

Poradnictwo psychologiczne;

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:    

- uzgadnianie oraz koordynacja  terminów wizyt u lekarzy specjalistów,
- pomoc w  zakupie stosownych leków,
- pomoc w dotarciu do jednostek służby zdrowia;

Niezbędną opiekę;

Terapię ruchową, w tym:

- zajęcia sportowe,
- turystyka i rekreacja;