Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
z niepełnosprawnością intelektualną
ludzik90

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
z niepełnosprawnością intelektualną
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
z niepełnosprawnością intelektualną
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorych

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

[WD_FB id="1"]