Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń - chętnie odpowiemy na Twoje pytania

tel. 32/ 236 54 87; 336 22 33          e-mail: knurow@caritas.pl

koperta

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych

44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29

REGON: 006217516–00119
NIP: 969–12–15–178

Jawny rejestr zbiorów

Możliwość wglądu do zawartości jawnego rejestru w siedzibie Ośrodka we wtorki w godzinach 8:00 - 14:00.

Obowiązek informacyjny

Dyrektor Ośrodka: mgr Marcin Chroszcz
Główna księgowa: mgr Grażyna Kutkowska
Zastępca Dyrektora i Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej: mgr Krzysztof Gołuch
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy: mgr Sylwester Kłosowski
Pełniący obowiązki kierownika Domu Pomocy Społecznej: mgr Ewa Kuśmierska
Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej: mgr Justyna Nuckowska
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Dylong e-mail: iod@knurow.caritas.pl tel. +48 501 859 059