Dom Seniora podlega organizacyjnie dyrektorowi Ośrodka M. B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie. W sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem powołany został koordynator.

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie zawartej obustronnie umowy, po wcześniejszym ustaleniu warunków przyjęcia.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Domu proszę kontaktować się z koordynatorem codziennie w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00, telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.