Dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

Dom Seniora jest placówką całodobową przeznaczoną dla 25 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Przebywają w nim osoby, które w codziennym życiu potrzebują wsparcia. Wykwalifikowana kadra zapewnia opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, prowadzi rehabilitację usprawniającą, terapie zajęciową dostosowaną indywidualnie do każdego mieszkańca.

Dom działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, jest wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem: PS/II/9042/26/09.