Odwiedziny na dziale DPS

post z dnia Posted in OŚRODEK

Odwiedziny mieszkańców DPS odbywać się będą mogły w godzinach od 15.00 do 18.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu trwania spotkania z kierownictwem DPS w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach.
W przypadku dobrej pogody spotkanie odbywać się będzie mogło na placu Ośrodka na ławkach przy drewnianej altanie (z szybami) z zachowaniem bezpiecznej odległości.

  • Osoba odwiedzająca jak i mieszkaniec, podczas spotkania zobowiązani są do założenia maseczki i nie ściągania jej do końca spotkania.
  • Osoba odwiedzająca siada na jednej z ławek znajdującej się przy altanie, mieszkaniec siada na przeciwległej ławce.
  • Mieszkaniec nie może siedzieć obok osoby odwiedzającej.
  • Zabroniony jest kontakt fizyczny.
  • Zabronione jest organizowanie odwiedzin pod zadaszoną altaną ogrodową.
  • Drugim miejscem wyznaczonym do zorganizowania spotkania jest przedsionek głównego wejścia do Ośrodka.
  • Odwiedzający zostaje w przedsionku i siada w wyznaczonym miejscu.
    • Mieszkaniec zostaje pod drugiej stronie szyby i siada w wyznaczonym miejscu.
  • Osoba odwiedzająca będzie mogła komunikować się z mieszkańcem dzwoniąc swoim telefonem komórkowym na jego numer tel. komórkowego bądź Ośrodka, w przypadku gdy mieszkaniec nie posiada telefonu komórkowego.

Po spotkaniu pomieszczenie zostanie poddane ozonacji.
Po spotkaniu mieszaniec zobowiązany jest do wyrzucenia maseczki do kosza oraz zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy portierni. Po udaniu się na oddział mieszkaniec powinien jeszcze umyć ręce mydłem w łazience oddziałowej. W przypadku gdy mieszkaniec nie jest na tyle sprawny aby samodzielnie wykonać te czynności odpowiedzialność za wykonanie ich ponosi opiekun.

Przekazywanie paczek:Tak jak dotychczas istnieje możliwość przekazania paczki mieszkańcowi. Należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem i zostawić portierowi do ozonowania.

Oprócz wyżej wymienionych form kontaktu mieszkańców z rodziną i bliskimi możliwy jest stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Ośrodkiem.